Onze Hoeve Heemskerk

Onze Hoeve bestaat uit vier hoeves en het stationsgebied. De hoeves zijn opgebouwd uit woongebouwen van drie tot vier lagen hoog. Elke hoeve heeft een unieke mix van woningtypes met een eigen architectonische uitstraling, waardoor een set van gevarieerde gebouwen wordt gerealiseerd. In Onze Hoeve wordt ingezet op een passend voorzieningencluster in de plinten rondom het stationsplein. Het plan voorziet in 250 tot 300 woningen voor diverse doelgroepen en circa 1.700m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Tamar Steenbergen, adjunct directeur AM Noordwest: "Voortbordurend op het bestaande landschap ontwikkelen we intieme, groene buurtjes waar het fijn wonen en verblijven is en waar veel aandacht is voor ecologische, klimaatadaptieve en sociale verbinding. Met de verlevendiging van het stationsplein met voorzieningen en betaalbare woningen wordt het gehele stationsgebied het visitekaartje voor Heemskerk en omgeving."

Intieme buurt met ruimte voor natuur
Elke hoeve bestaat uit vier tot vijf verschillende, karakteristieke, kleinschalige woongebouwen, die los van elkaar in het doorlopende natuurlandschap zijn gepositioneerd. Samen vormen ze een intieme leefgemeenschap met elk een collectieve tuin met een eigen identiteit. Een uitbundige groene omgeving waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Bij het station komt een meer gemengd milieu met gemengde voorzieningen.

Het landschap wordt in twee structuren ontworpen: een doorlopend, publiek toegankelijk park en semi-publieke, gemeenschappelijke binnentuinen binnen de hoeves. Een organisch netwerk van paden verbindt het groene stationsplein met de omliggende buurten en de nieuwe hoeves.

Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Onze Hoeve wordt natuurinclusief. Dat stimuleert de biodiversiteit en verhoogt het welzijn van bewoners en omwonenden. De woningblokken rondom het stationsplein worden opgebouwd uit een biobased draagstructuur. Voor de gevels worden gerecyclede baksteen of natuurlijk stucwerk in combinatie met houten geveldelen gebruikt.

OV-knooppunt met levendig stationsplein
Het levendige stationsplein vormt de overgang naar het nieuwe OV-knooppunt. Het landschap verbindt de hoeves en de appartementengebouwen rondom het groene stationsplein tot één gebied. Er komt een soepele overgang van de lagere hoeves naar de meer stedelijke typologieën rondom het stationsplein.

Volgende stap
Nu de gemeente voor het plan van AM heeft gekozen kan de volgende stap naar realisatie worden genomen. Dat start met een haalbaarheidsstudie. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van participatie en co-creatie met bewoners en andere belanghebbenden.

Het projectteam Onze Hoeve bestaat naast AM uit architectenbureau MORE, Felixx Landscape Architects and Planners, SITE Urban Development en BAM Wonen.